Sunday, April 14, 2013

5+1 tips για online business marketing


   Το οnline marketing είναι ένα θέμα με μεγάλη έκταση. Τι σημαίνει όμως online marketing; Τα κλασικά εργαλεία όπως banners, popups και newsletters είναι σε όλους γνωστά. Υπάρχουν όμως πολλές επιπλέον μέθοδοι για να εκτεθεί η επιχείρηση και τα προϊόντα της με τη χρήση ψηφιακών επικοινωνιακών εργαλείων στην αγορά.Πως βελτιστοποιούμε ομώς το online marketing για την επιχείρησή μας;

1. Καθορίζουμε το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε.


To online marketing δεν πρόκειται ποτέ να είναι επιτυχές εάν δεν απευθυνθούμε σε  ένα target market και ένα target audience. Ποιοι ενδιαφέρονται για το προϊόν μας; Άνδρες ή γυναίκες; Ποια είναι η ηλικία τους; Ποια είναι τα ενδιαφέροντα των υποψήφιων πελατών μας; Η πιθανή τους εκπαίδευση; Ποια η πιθανή οικονομική τους κατάσταση; Στοχεύουμε σε επιχειρήσεις ή καταναλωτές(b2b vs b2c);Η τμηματοποίηση αυτή της αγοράς είναι η βάση του online marketing.Εξάλλου, ένα επιχειρησιακό blog ή site από μόνο του δεν προσφέρει τίποτα, πρέπει να είναι δομημένο ώστε να αγγίζει τα ενδιαφέροντα του target group.Αφού διαμορφώσουμε ένα λεπτομερές προφίλ του πελάτη ,θα είναι πιο εύκολο να βελτιστοποιήσουμε τη στρατηγική marketing που θα ακολουθήσουμε.


2. Καθορίζουμε την αναγκαιότητα του online marketing ανά περίπτωση

Στο online marketing διακρίνουμε δύο κατηγορίες επιχειρήσεων, σε σχέση με τη online marketing strategy που θα ακολουθήσουμε: Τις επιχειρήσεις χαμηλού ενδιαφέροντος, που είναι και η πλειοψηφία, και τις επιχειρήσεις υψηλού ενδιαφέροντος. Η κατηγοριοποίηση
businessmarketingblog.org
αυτή γίνεται όχι με βάση τη χρησιμότητα αλλά με βάση το επίπεδο ενδιαφέροντος του 
καταναλωτή. Υποψήφιοι καταναλωτές που ενδιαφέρονται για ταξίδια και αεροπορικά εισιτήρια  πολύ πιθανόν να ¨πέσουν¨ πάνω στην ιστοσελίδα μας κατά τη διάρκεια των online αναζητήσεων που κάνουν. Υποψήφιοι καταναλωτές που ενδιαφέρονται για ρούχα όμως δύσκολα θα κοιτάξουν για το μαγαζί που ενδιαφέρονται στο internet.Aπλά θα πάνε βόλτα να κοιτάξουν τις βιτρίνες. Στην τελευταία περίπτωση, απλά διακρίνουμε ότι η στήριξη του online marketing ως βασικό εργαλείο προβολής είναι εσφαλμένη απόφαση και καταφεύγουμε και σε άλλες μεθόδους marketing όπως offline building,PR και έντυπη διαφήμιση.


3. SEO (Search Engine Optimization) και SEM(Search Engine Marketing)

Η βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας με σκοπό την προβολή της σε υψηλή θέση,μέσω  email marketing,blog marketing, affiliate marketing, link building κ.α. Περισσότερα εδώ.

4. SMM (Social Media Marketing)

Η στρατηγική SMM είναι η προώθηση μιας ιστοσελίδας, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα(Facebook , Google+, Twitter, Blogloving, Pinterest, Tumblr, YouTube , LinkedIn) Μετά και από τις τελευταίες αναβαθμίσεις της Google, η σημασία του Social Media Marketing έχει αναβαθμιστεί κατακόρυφα για τις αναζητήσεις στη μηχανή αναζήτησης της Google. Ο βασικός σκοπός είναι η προώθηση νέου περιεχομένου, ικανού να κεντρίσει το ενδιαφέρον των χρηστών, με αποτέλεσμα να το μοιραστούν με τους φίλους τους. ‘Έτσι η διαφήμιση γίνεται mouth to mouth και είναι άμεση και αξιόπιστη. Η στρατηγική SMM είναι ένας ακόμη τρόπος, εκτός από ένα site, να δημοσιεύουμε αλλαγές στην σελίδα μας με ταυτόχρονη εύρεση νέων πελατών. Τα αποτελέσματα είναι συνήθως μακροπρόθεσμα και παράλληλα με το SEO βοηθάνε στη σωστή διαφήμιση της επιχείρησής μας.
5. Kαμπάνιες PPC (Pay Per Click)

Η Pay Per Click διαφήμιση είναι ουσιαστικά μια έξυπνη στοχευμένη μέθοδος προώθησης SEM που χρησιμοποιείται στο Affiliate Marketing και λειτουργεί με την ίδια σχέση: Advertiser - Network - Affiliate. Ο Advertiser συνεργάζεται με κάποιο Affiliate Network, το οποίο προμηθεύει τους Affiliates με τις διαφημίσεις των advertisers. Για να πετύχει μια PPC διαφήμιση, θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερα προσεκτική επιλογή στις λέξεις κλειδιά(keywords) . Τα keywords πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να στοχεύουν στην ενέργεια που θέλει να πετύχει ο affiliate και όχι να αφορούν γενικές και αφηρημένες κατηγορίες. Έχοντας υπόψη ότι υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες επισκεπτών που σερφάρουν στο διαδίκτυο, μπορούμε να διαχωρίσουμε τους επισκέπτες σε επισκέπτες που σερφάρουν απλά για να δουν ένα προϊόν, επισκέπτες που κάνουν έρευνα αγοράς και επισκέπτες που θέλουν να αγοράσουν ένα προϊόν.Αναλόγως,πρέπει να δομήσουμε τη PPC διαφήμισή μας.Eπίσης προσοχή θέλει και η τιμολόγηση.Δηλαδή για πόσο καιρό είμαστε διατεθειμένοι να πληρώνουμε για κάθε click και ποιο είναι το ανώτερο ποσό που μπορούμε να διαθέτουμε κάθε ημέρα.
acmegraphix.com
Τα βήματα υλοποίησης μιας στρατηγικής Pay Per Click είναι:

•Μελέτη και επιλογή των καταλληλότερων keywords
•Ανάλυση Ανταγωνισμού 
•Συγγραφή διαφημιστικών κειμένων 
•Έλεγχος καμπάνιας και βελτιστοποιήσεις
•Τελική αξιολόγηση καμπάνιας(report)


Ο κυριότερος πάροχος αυτής της τεχνικής προώθησης είναι το Google AdWords και ακολουθούν το Yahoo! SearchMarketing και το Microsoft adCenter.Βέβαια και οι τρεις αυτοί providers στηρίζονται στο ίδιο μοντέλο διαχείρισης.

6. Αξιοπιστία και οργάνωση. 

Η online εικόνα μιας επιχείρησης πρέπει να αντικατοπτρίζει το ενδιαφέρον, τη σοβαρότητα και τον τρόπο που είμαστε διατεθειμένοι να εξυπηρετήσουμε τον πελάτη. Δεν αρκεί μια ανταγωνιστική τιμή και μια καμπάνια online marketing. Αγοράζοντας το προϊόν μας ή την υπηρεσία μας ο πελάτης θα πρέπει να αγοράζει την προσοχή μας, το ενδιαφέρον μας, και το σεβασμό στις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Το επίπεδο εξυπηρέτησης και τη γνώση μας. Τη φήμη και την πελατεία μας. Μόνο έτσι θα ξεχωρίσουμε από τον ανταγωνισμό.